Juli 25-02-2020

Juli 2019

 

Hej alle Ponyklubs medlemmer. Som noget nyt vil bestyrelsen begynde på at sende et nyhedsbrev ud hver måned.

 • Ny Bestyrelse i ponykluppen

 • Der har været ekstra ordinær genforsamling i ponyklubben, hvor der blev stemt om den nye bestyrelse som ser sådan her ud nu:

  Linda Petersen – Formand

  Kim Mortensen – Næst formand

  Per Anderssen – Kassere

  Bente Finne – Menig
  Simone Lindevang – Sekretær
  Camilla Samson – Suppleant
  Christian Nørregaard – Suppleant

  Fillipa Iversen – Kuske Repræsentant

   

  Samt blev der afholdt Pony Kuske rytter møde hvor der blev aftalt hvis der bliver observeret nogen form for problemer mellem forældre/børn skal man henvende sig til: Bente, Fillipa eller Simone
   

  Nye regler fra travselvskabet

 • Opsamling vil foregå på lille- opvarmningsbane

 • De store ponyer fra den stor opvarmningsbane skal selv flette sig ind.

 • Ponyerne fra lille- opvarmningsbane køre ned når der bliver sagt 3 min til præsentation ca.

 • Der skal altid være en voksen i hovedet på ponyen i staldterrænet og straks efter løbet skal ponyen følges i stald af en voksen.

 • Voksen opsyn under opvarmning på begge opvarmningsbaner

 • Holde til højre i staldterrænet.

 

 

 • Regler på inderbanen af travbanen

 • Der må ikke klappes af ponyerne

 • Der må ikke snakket til ponykuskene/rytterne under løbet.

 • Når man har været ude og være flagholder må man ikke gå i kanten af banen. Fx Ved opløbet må man ikke gå ved siden af reklame skiltene. Gå rundt om eller gå ind på midten og vendt til løbet er slut.

 • Man må ikke gå om af skrænten bag reklame skiltene ved opløbet – Der er oplevet af ponyerne er blevet bange.

(Der må klappes og snakkes på publikumssiden af alle)

 • Hvor de finder hvilket flag kuskene/rytterne skal starte ved

 • I ponychansen vil der til hver løbsdag blive lagt et billede hvor man kan se hvor flaget er samt hvor det er på banen. – Det vil sige i skal selv undersøge hvor i skal stå flagholder samt hvilken farve flag kusken/rytteren skal starte ved.
   

 • Hvordan man er flagholder.

 • Når man er flagholder, skal man gå til volten efter. Man må ikke stå voltevagt for sit eget barn.
  Fx hvis dit barn skal starte som nr. 5. skal voltegaten gå til volten efter til nr. 6.
  Hvis der kun er 5 heste i løbet, skal man være voltevagt for nr. 1.

 • Hvis man ikke ved hvordan man gør med flaget henvend jer til en fra Bestyrelsen – Linda Petersen, Kim Mortensen, Simone Lindevang, Christian Nørregard Bente Finne, Camilla Samson, Fillippa Iversen
   

 • Kuske/Rytter møde

  - Der vil blive afholdt kuske/rytter møde d. 9/7 20 min efter løbet som vil foregå på lille opvarmningsbane

   

 • Nyt fra DH Ungdom

 • Der er kommet følgende tilføjelser til ponykaldender 2019, gældende fra d.d. (13.06.19)😊

§13 - Sletning af pony

 • Pony, der slettes fra en udgivet startliste af uafhængig 3. part (Kredsdyrlæge, DH, DTC etc.) tildeles ikkestartforbud. DH Ungdom afgør om det er en uafhængig 3. part.

  Såfremt en pony slettes af anmelder, tildeles den 7 dages startforbud regnet fra dagen efter den skulle have startet uanset sletningsårsag.

  Er den optaget på en startliste til et eller flere løb, der skal afvikles indenfor disse 7 dage, skal den også slettes fra de(t) løb.

  Er en pony optaget på en startliste til et eller flere løb, der afvikles 8 eller flere dage efter sletningen kan den starte i de(t) pågældende løb.

   

§ 21 – Ponymonté

 • I løb skal anvendes sadel/ponypude med lukkede stigbøjler samt fortøj.

August 19-02-2020

Nyhedsbrev – Bornholms Pony trav

August 2019

Dm i Monte D. 7/9 - 2019  i Odense & Dm Revanchen
Der er nu kommet proportioner til DM og DM revanchen.
Hvem kunne tænke sig med?
Meld gerne tilbage hurtigt muligt til Simone om i vil med? Pony og antal af personer & hvad løb i kunne tænke jer at starte.
Bestyrelsen melder fældes til spisning samt melder Simone ponyerne til i sport systemet.

 

42331429 / Sim0nelc@hotmail.com

 

kuskemøde.
- Næste kuskemøde er d. 18/8 – 20 min efter løbet

Mvh. Bestyrelsen i ponyklubben

 

 

 
 

August 25-02-2020

 August 2019 - Ekstra

 

Autostartløbene d. 23/07-2019
- Tæller ikke med i championatet.

 

Kuskemøder
- Alle travdage (undtagen travskoledage) vil der foregå kuskemøder.
- De vil ligge 20 min efter løbet (Hvis der er 2 løb, samme dag – Så efter det sidste løb).

 • Kuskemøderne foregår på pony opvarmningsbanen.

 • Alle kuske/ryttere som har kørt/redet løb skal møde op til kuskemøde.

 

Vh. Bestyrelsen i ponyklubben.

September 25-02-2020

September 2019


Travskoledag d. 14 september
Der inviteres til Fælles Spisning Ca. kl. 13.
Menu: Frikedeller med Kartoffelsalat 70 kr.
Tilmelding til kontoret senest 11. September kl. 12.
Info@Bornholmstravbane.dk tf. 88811209 
 
Afslutning af ponysæsonen.
Allerede nu vil bestyrelsen invitere til afslutning af ponysæsonen d. 2 november 2019.
Der vil være hygge, leg & kåringer. Mere info vil komme når vi nærmere os. – Men husk at set kryds i kalenderen.


Lige for at opfriske hvordan løbene bliver sat op på Bornholm samt hvilke særregler der er på Bornholm. (Særreglerne er kun gældende resten af 2019, efterfølgende vil vi følge DH Ponytravkalder)
Der henvises til § 9 i ponytravkalderen:

Særregler på Bornholm:
 • Der gives 20 m sejrs tillæg ved hver sejr. De tillæg bliver i 5 starter.
 • 5% reglen som betyder: Hvis en pony ikke kan løbe grundlagstiden + 5% så kommer den ikke med i beregningen fx Hvis en pony står efter 3:00,0 så skal den løbe hurtigere end 3:09,0 ellers tælles tiden ikke med. Hvis en pony har 4 ”langsomme” tider (Tider som er langsommere end grundlaget+5%) indenfor de sidste 6 starter, sættes den efter den bedste tid i de sidste 4 starter.
 
 
Bornholms Ponyklub Bestyrelse.
- Sekretær Simone.

 
Oktober 25-02-2020

Oktober 2019

 

Særregler på Bornholm
- Særreglerne på Bornholm findes ikke fra i dag d. 27/09-2019. Der skal følges Ponytravkalender
Det vil sige løbet d. 28/09-2019 er blevet rettet på distancerne.
- Dette er noget der er besluttet af DH Ungdom.

 • Vi undskylder for den forvirring eller ligene det må give.

https://www.danskhv.dk/media/4786625/PonyTravKalender-2019-samlet-udgave.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bornholms Ponyklub Bestyrelse.
- Sekretær Simone.

Oktober - 2 25-02-2020

Oktober - 2019

Nyt logo til ponyklubben
Ponyklubbens bestyrelse har besluttet at opdatere logoet til ponyklubben – Der vil være en konkurrence omkring nyt logo. Tegn/mal/lav dit forslag til nyt logo og send det til
sim0nelc@hotmail.com eller aflever det til Simone Lindevang.
Alle forslag er velkomne og kun fantasien sætter grænser
Send dit forslag senest d. 29/10. Der vil blive stemt om hvilket logo det bliver d. 2/11 til ponyklub afslutningen.
Alle kan være med. – Resultatet vil og blive lagt op på facebook siden

Træningsdage
Træning er nu rykket fra fredag til onsdag fra kl. 17
Onsdag d. 9/10
Onsdag d. 16/10

Undervisning i vinterperioden
Der er ved at blive lavet et samarbejde med Healthy Horse om lån af ridehallen i vinter månederne, hvor ponyklubbens medlemmer kan komme til undervisning, ride og hygge sig sammen.  – Mere info. Kommer snarest.

Championats fest
Det kunne være hyggeligt at ponyklubben kunne side samlet igen i år.
Meld tilbage til Linda Petersen, hvis du/i ønsker at sidde ved ponyklubbens bord.

 

Bornholms Ponyklub Bestyrelse.
- Sekretær Simone.

Oktober 3 25-02-2020

Oktober 2019

 

Ponyafslutning d. 2/11

Sted: VIP Rummet på Travbanen
Tid: kl. 11 til ca. 14.
Tilmelding: Til Linda Petersen 28707862 senest Torsdag 31/10.
Hvis der nogen som har lyst til at bage - kage, pølehorn, boller eller medbringe noget andet, så ville det være rigtig dejligt – Skriv til Linda hvad du medbringer.
- Ponyklubben giver kaffe og vand

Der vil være udbringning af børnenes gavekort, forskellige kåringer og underholdning.

Vi glæder os til at se jer alle sammen.

 

Undervisning
-
Undervisning kommer desværre ikke til at blive noget.

 

Bornholms Ponyklub Bestyrelse.
- Sekretær Simone.

December 25-02-2020

December 2019

 

Vi ønsker jer alle glædelig december, og vil i den anledning invitere alle børnene til filmhygge.

D. 25/1 kl. 17.00 på Fårebyvejen 4, 3720 Aakirkeby.

Der vil være pizza, film, snack & hygge - Med mulighed for overnatning & Morgenmad.

Ved overnatning hentes kl. 10.00 – Medbring selv liggeunderlag m.m.

Sidste tilmelding til Simone senest d. 15/1 på 42 33 14 29.

 

Bornholms Ponyklub Bestyrelse.
- Sekretær Simone.