Indkaldelse til generalforsamling i Bornholms Ponytrav d. 29.04.11. kl. 18 på Bornholms Travbane.
 
 
Dagsorden:
 
1.     Valg af dirigent.
 
2.     Valg referent.
 
 
3.     Kort oprids af aktiviteter i 2010 v. Charlotte
 
4.     Aflæggelse af regnskab for 2010 v. Inga
 
5.     Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg er:
Kirsten Sonne ( modtager genvalg)
Inga Knebelow ( modtager genvalg)
Suppl: Tina Thomsen og Jørgen Petersen.
 
6.     Valg af revisor:
På valg er Rigmor Steinlein ( modtager genvalg).
 
7.     Orientering om DM 2011 d. 6 august på Bornholm.
 
8.     Orientering om sæson 2011:
a)     Sæsonplan b) Ponychancen c) Ponytrækning 
 
     9. Evt.
Klik her for at få dit eget GoMINIsite