Generalforsamling  i Ponyklubben d .2 maj    2018     kl 19.00   på Skovlundegaard  Aspevej 27  3751  Østermarie
Dagsorden :
  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent
  3. Aktiviteter 2017 V/Inga
  4. aflæggelse af regnskab v/ Stefan
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
       På valg er :
        Stefan Iversen
        Bente Finne     modtager genvalg
        Fanny              modtager genvalg
        Camilla Samson  (Kuskerepræsentant    )                       
        Suppleant :
Valg af revisor : Rigmor Steinlein
 

       7. sæsonplan 2018 / ponychancen
       8. Evt
 
 
 
Klik her for at få dit eget GoMINIsite