Generalforsamling d 10 april 2016  kl 12.
 
Dagsorden :
  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent
  3. Aktiviteter 2015V/Inga
  4. aflæggelse af regnskab v/ Stefan
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
       På valg er :
       Stefan Iversen     
       KnudErik Mortensen    
       Bente Finne   
       Michelle Knebelau Høstrup (Kuskerepræsentant)                            
       Suppleant :

      6. Valg af revisor : Rigmor Steinlein ( modtager genvalg.),
      7. Orientering om travskole
      8. Orientering om sæson 2016
            a)sæsonplan     b) ponychansen
      9. evt.
 
Klik her for at få dit eget GoMINIsite