Indkaldelse til generalforsamling i Bornholms Ponytrav d. 27.04.12. kl. 18 på Bornholms Travbane.
 
 
Dagsorden:
 
  1. Valg af dirigent.
 
  1. Valg af referent.
 
 
  1. Kort oprids af aktiviteter i 2011 v. Charlotte
 
  1. Aflæggelse af regnskab for 2011 v. Inga
 
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg er:
Knud Erik Mortensen( modtager genvalg)
Charlotte Petersen ( modtager ikke genvalg)
Kuske rep: Micki K. Mortensen(modtager ikke genvalg)
Suppl: Tina Thomsen og Jørgen Petersen.
 
  1. Valg af revisor:
På valg er Rigmor Steinlein ( modtager genvalg).
 
  1. Orientering omTravskole 2012.
 
  1. Orientering om sæson 2012:
    1. Sæsonplan  b) Ponychancen  c) Ponytrækning (05.05+29.05)
 
     9. Evt.
Klik her for at få dit eget GoMINIsite