Generalforsamling den 19 april 2014  kl. 10.30

på Bornholms Brandpark

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Aktiviteter 2013 V/Inga

4. aflæggelse af regnskab v/ Charlotte

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg er :
Knud Erik Mortensen ( modtager ikke genvalg )
Charlotte Knebelau. ( modtager genvalg)
Suppleant : Tina Pedersen ( modtager genvalg)

6. Valg af revisor : Rigmor Steinlein ( modtager genvalg.),

7. Orientering om travskole

8. Orientering om sæson 2014
a)sæsonplan b) ponychansen

9. evt.
Klik her for at få dit eget GoMINIsite